Kontakt

Podnoś Sp. z o.o.

ul. Zawadzka 22
15-141 Białystok

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000743666
NIP: 9662122853
REGON: 380950158